Anti Aging

  • Spezial Gesichtsbehandlung „Mini Lifting“ 60 Min.
  • Körperbehandlung VINOBLE KERNIG (Ganzkörperpeeling und Massage) 60 Min.
  • Augenbehandlung „SICHTBAR“ 25 Min.